Začátek dvacátého století je více než osobitý. Když pominu příznačné zkracování sukní, je to především nástup sportu do každodenního života. Okolo roku 1925 měl Bakov nad Jizerou asi 3000 obyvatel. Ne všichni byli nakloněni provozování prostných cvičení  Sokole,který byl Bakově ustanoven roku 1885 a jehož budova pochází z roku 1926, nebo DTJ, která si do ročníku svého vzniku mùže připsat rok 1907. Nadšenci především z řad studentù nachází své zalíbení ve zcela jiných druzích sportu. Někteří z nich neskrývají svůj obdiv ke kopané, jiní v české házené či tenisu. všichni tito nadšenci musí mít svůj ”Domov¨. Tento nacházejí v hostinci U České koruny jehož majitelem je pan Novotný. Právě ze dochází v roce 1912 k ustavení ¨Sportovního kroužku v Bakově nad Jizerou¨, který je v roce 1914 přejmenován na SK Bakov n. Jiz. Za první hřiště sloužilo námětí, luka u  Jizery a ostatní volné prostory. Tak se vlastně stalo bakovské náměstí kolébkou sportovního života ve městě.

Myšlenka ustavit v Bakově  tenisový klub se rodí na jaře roku 1927. Byl zde především příklad tenisového Klubu v Mladé Boleslavi a zkušenosti studentù ze středoškolských her. Na Mikulášské studentské zábavě téhož roku dochází k ustavení přípravného výboru tenisového klubu, do jehož čela byl zvolen pan MUDr. Branda.

Na ustavující schůzi dne 11. Března 1928 pronesl pan učitel Hema památná slova: ¨tenis  v Bakově zakládáme , abychom dali pohyb na zdravém vzduchu těm , kteří jej potřebují a jiný sport prováděti nemohou¨

Tenis se dá hrát pouze na Kurtech. Pro jejich umístění však Bakovská radnice dlouhou dobu nenacházela místo. Východiskem z nouze se stal pronájem drážního pozemku, na kterém byl vybudován první opravdový tenisový kurt ve městě. Byl slavnostně otevřen dne 19.5. 1929. Pohled na hráče byl spíše humorný. Mnozí z nich drželi tenisovou raketu prvně v životě. Ale ani tato skutečnost jim nezabránila v tom, aby se v roce 1930 L.T.C. Bakov nesloučil s SK Bakov n. Jiz. a aby se zároveň nestal členem Severočeské župy law-tenisové a tím i účastníkem pravidelných mistrovských soutěží.

Vraťme se však do úplných začátkù tenisu v Bakově. Jména ,která u této příležitosti uvádíme, jsou již v některých případech dávno zapomenutá. Vedle MUDr. Brandy to jsou pánové Blahout, Havlík, Turek,Miler, Šťastný a dámy Brandová ,Němcová, Čapková. První zápas byl sehrán dne 20.4. 1930 proti Mladoboleslavskému LTC a 11.5. téhož roku následoval první ¨Mistrák¨ proti tenisovému kroužku důstojníků z Milovic.

Skutečností zůstává, že bakovský tenis si vydobyl svoje místo na slunci. V poválečných letech, to jsou především hráči a hráčky startující pod hlavičkou Lokomotiv Bakov a z nich namátkou připomínám pány Kunu, Brebise, Šťastného, Bubáka,Horváta, Stejskala, ing. Cibulku, Zoufalého, Studničného, Haška, Malinu, ing Šimona a dámy Bubálkovou,ing Cibulkovou, ing. Gregorovou , Votočkovou a další.Tento výčet by byl velmi obsáhlý a tak se omlouvám těm, jejichž jméno není uvedeno, ač se zasloužili o rozvoj bakovského tenisu . Tenisový areál, který má LTC Bakov n.Jiz. v bezplatném pronájmu od města, byl vybudován na přelomu padesátých a šedesátých let v akci ¨Z¨. V roce 1990 se LTC Bakov vrací ke svému původnímu názvu a následně mění i jeho výbor. Změna je logickým důkazem vývoje a změny.


Z poslední doby bych chtěl připomenout Březen roku 2000, kdy nás postihla poprvé za celou historii klubu povodeň takové rozsahu, že nám to dalo veliké úsilí zprovoznit dvorce včas do zahájení soutěží.


Co se odehrálo v dalších letech až do dnes je možno se dočíst v archivu těchto stránek viz : Archiv


V roce 2023 byly v renovované klubovně LTC instalovány obrazy z historie klubu (pdf)
 
Počátkem roku 2024 jsem se pokusil nafotit staré kroniky. Výsledek si můžete prohlédnout . Jde o poměrně velké soubory, takže je třeba trochu trpělivosti. Rozdělení je podle knih, zelená a červená.


    LTC Bakov nad Jizerou - historie klubu  

Home Aktuality O nás Výsledky Galerie Archiv Sponzoři

Oddílový turnaj srpen 1936

1941-1946 1947-1949 1961-1971 1950 1970-1978 1979-1981 1982-1983 1984-1985 1986-1987 1988-1989